Kadra

 

Kierownik projektu

prof. UAM dr hab. Piotr Pawluć
e-mail: piotr.pawluc@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 17 00
pok. 1.136

 

 

 

Koordynator projektu

dr Marcin Dokowicz
e-mail: innchem@amu.edu.pl, dokowicz@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 16 15
pok. 1.72

 

Specjaliści ds. administracyjnych i rozliczeń

mgr Robert Lipiński
e-mail: innchem@amu.edu.pl, roblip@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1837
pok. 1.72
dr Beata Warżajtis
e-mail: innchem@amu.edu.pl, beataw@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1836
pok. 1.72